Vítejte na našem webu který mapuje stav, kdy je Liberecký kraj jedním z posledních krajů, který stále nemá zřízený lůžkový hospic.

Pokusy vybudovat hospic a poskytovat paliativní péči umírajícím v Libereckém kraji sahají do konce devadesátých let. Snahu o získání pozemku na stavbu hospice měl pan Benedikt (později ředitel VZP v Liberci). Po roce 2000 vzniká v Jablonci nad Nisou občanské sdružení pro výstavbu hospice. Lidé kolem MUDr. Jitky Čulíkové a senátorky Soňi Paukertové intenzivně pracovali na tom, aby získali na stavbu finanční prostředky. Když se jim to nepodařilo, pomohlo v roce 2004 vedení jablonecké nemocnice doktorce Čulíkové se založením ambulance paliativní péče. MUDr. Čulíková a sestry z ambulance a domácí péče s velkým nasazením poskytovaly domácí hospicovou péči, více méně dobrovolnicky a po své práci v nemocnici.

Počátkem roku 2008 vzniká občanské sdružení Hospic pro Liberecký kraj. Dvě zdravotní sestry z liberecké nemocnice, Halina Doležalová a Renata Říhová a lékařky Marie Rissová a Jana Pilnáčková, se při své práci setkávaly s potřebností specializované péče o umírající a stály u zrodu této občanské iniciativy. Nově vzniklé občanské sdružení k sobě ihned přitáhlo pozornost médií akcí " Krev pro hospic", kdy členové sdružení darovali transfuznímu oddělení v Liberci pro vznik hospice vlastní krev. Do konce roku následovalo dalších 11 akcí zaměřených na medializaci a podporu myšlenky vzniku hospice v Libereckém kraji.

V následujícím roce členové sdružení uspořádali 38 akcí medializujících problematiku hospicové a paliativní péče. Média zase přitáhla pozornost krajských politiků a protože se blížily volby do krajského zastupitelstva, daly si stavbu hospice do programu všechny politické strany.

Sdružení Hospic pro Liberecký kraj ve spolupráci s novinářem Janem Širokým a pražským hospicovým občanským sdružením Cesta domů, vypracovalo koncepci hospicové a paliativní péče pro Liberecký kraj. Radní pro sociální oblast krajského úřadu pan Petráček koncepci předložil zastupitelstvu a to ji přijalo. V souladu s touto koncepcí vzniká domácí hospicová péče sv. Zdislavy a rodinné hospicové pokoje v nemocnicích v Liberci, České Lípě, Semilech a Turnově. Iniciátorkami těchto změn jsou bývalé členky sdružení Hospic pro Liberecký kraj Taťána Janoušková, Marie Rissová, Jitka Kozáková a Miroslava Kyksová.

Rok 2010 byl pro činnost sdružení zlomový, neboť další podporu vzniku lůžkového hospice v Libereckém kraji převzala odštěpená část členské základny sdružení pracující v nově vzniklé obecně prospěšné společnosti Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s..

Rok 2011 přinesl první hmatatelný výsledek snahy o výstavbu lůžkového hospice. Ekonomický náměstek Liberce pan Baxa budovu bývalého sirotčince (vedle jámy na Perštýně) a město ji mohlo zdarma nabídnout Kraji pod podmínkou, že z této budovy do konce roku 2013 vyroste hospic. Kraj uzavřel smlouvu s domácí hospicovou péčí sv. Zdislavy o provozování hospice.

V listopadu 2012 byl představen v kapli bývalého sirotčince projekt a vizualizace hospice. https://www.hospiczdislavy.cz/

Koncem prosince 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce a výstavby a 18 července 2014 podepsal hejtman Libereckého kraje Martin Půta smlouvu mezi Libereckým krajem a vítěznou společností CL-EVANS s.r.o. Česká Lípa.

Staveniště bylo firmě předáno v pondělí 21. července 2014.

VŠE O DŮSTOJNÉM ŽIVOTĚ TERMINÁLNĚ NEMOCNÝCH

KOMPLEXNÍ INFORMACE NALEZNETE ZDE: www.hospice.cz

Hospicovou péči v Libereckém kraji v současnosti zajišťuje 

HOSPICOVÁ PÉČE SV. ZDISLAVY

KOMPLEXNÍ INFO NALEZNETE ZDE: www.hospiczdislavy.cz/kontakty/stredisko-liberec/

Kontakt

webmaster Libor Kafka

poslední aktualizace

08. 10. 2014